ระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นอย่างไร ?

สิ่งที่สำคัญที่สุดในวงการไฟฟ้านั่นคือ มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคนและทรัพย์สิน ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติโดยสรุปดังนี้
1. ความปลอดภัย (safety) ความปลอดภัยในที่นี้หมายความถึง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และ ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน(ช่าง หรือ ผู้เกี่ยวข้อง)
2. ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญของการใช้งานระบบไฟฟ้าของโครงการนั้นๆเช่น ถ้าเป็นโรงพยาบาลอาจยอมให้ไฟฟ้าดับหรือตกได้ไม่เกิน 10 วินาที ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถยอมรับการดับหรือตกของไฟฟ้าได้แม้แต่วินาทีเดียวเป็นต้น
3. ออกแบบระบบโดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของโครงการภายใต้งบประมาณที่กำหนดโดยคงรักษามาตรฐานไว้เป็นสำคัญ
4. ระบบไฟฟ้าต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องสามารถขยายโหลด หรือ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโหลดในอนาคตได้
5.ระบบไฟฟ้าที่ดีต้องคำนึงถึงต้นทุนในการบำรุงรักษาที่ต่ำที่สุด นั่นคือระบบต้องมีเสถียรภาพ และ ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพราะต้นทุนในการบำรุงรักษาไม่ได้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเท่านั้นแต่รวมถึงต้นทุนทางอ้อมเช่น ค่าความเสียหายที่เกิดจากการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุงโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
6.ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าสูงสุด นั่นคือ มีควาามสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบต่ำ โดยการใช้โหลดที่ค่าความสูญเสียต่ำ รวมถึงการปรับปรุง Power Factor ในระบบด้วย
7.คุณภาพของกำลังไฟฟ้าสูงสุด นั่นคือ ไฟฟ้าต้องสม่ำเสมอ มีฮาร์โมนิกส์ ในระบบน้อย มีระดับแรงดันที่ไม่สวิงจนเกินค่าที่โหลดรับได้


คูล-เทค บจก. รับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าโรงงาน รับตรวจเช็คและซ่อมบำรักษาระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย


 

 

  

 

รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน 

 

รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน 

 

ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน 

บริษัท คูล-เทค จำกัด

        ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบไฟฟ้าโรงงาน วางระบบประปาโรงงาน วางระบบปรับอากาศ รับวางระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบประปาโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการระบบไฟฟ้าโรงงาน ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตู้เมนไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบอัดลม ระบบสุขาภิบาล 

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้ากำลัง

 


  • ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)

  • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting)

  • ระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm)

  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Arrester)

  •  

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบปรับอากาศ

 


  • เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา (Split Type)

  • เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)

  • ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

  • ติดตั้งท่อส่งลมเย็น (Air Duct)

  •  

ออกแบบ-ติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

 

 

ติดต่อเรา
คูล-เทค บจก.
9/27-28 หมู่ 5 ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. +662 158 7164-5, +668 1616 4763
แฟกซ์ : +662 158 7037
อีเมล : info@cool-tech.co.th
cooltech.brandexdirectory.com
www.cool-tech.co.th

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ระบบไฟฟ้าที่ดีเป็นอย่างไร ?”

Leave a Reply

Gravatar